Üyeler

Növber Ferit Veçhi 
(Başkan)
 
Oktan Türe 
(Başkan Yardımcısı)
 
Erhan Berksel 
(Üye) 
 
Saskia Yorucu 
(Üye) 
 
Bengü Ünsal
(Üye) 
 
Christina Krüger
(Üye) 
 
Daniel Tarschys 
(Üye)